השתתפות בפעילויות ועשייה ויכולת להשתלב ולהשפיע

שיח פתוח עם נציגי המפלגה וחברי הכנסת

אפשרות להשתלב כחברי מרכז המפלגה

השתתפות בכנסים ופורומים עם גורמים בכירים

קבלת עדכונים שוטפים על הנעשה במפלגה ובכנסת

אפשרות לקחת חלק בוועדות הכנסת ומוסדות המפלגה

הזדמנות להשתתף בפעילויות מוניציפאליות של המפלגה

1

השתתפות בפעילויות ועשייה ויכולת להשתלב ולהשפיע

2

אפשרות לקחת חלק בוועדות הכנסת ומוסדות המפלגה

3

אפשרות להשתלב כחברי מרכז המפלגה

4

השתתפות בכנסים ופורומים עם גורמים בכירים

5

קבלת עדכונים שוטפים על הנעשה במפלגה ובכנסת

6

שיח פתוח עם נציגי המפלגה וחברי הכנסת

7

הזדמנות להשתתף בפעילויות מוניציפאליות של המפלגה