משרד העלייה והקליטה מפעיל את מוקד הסיוע הנפשי, בשיתוף עם מרכז משאבים, בשפות אוקראינית ורוסית במשך כל השבוע.

בשל המצב הקשה באוקראינה, מוקד הסיוע הנפשי מרחיב את שעות הפעילות, ויינתן סיוע בשפות אוקראינית ורוסית מאנשי מקצוע מתחום בריאות הנפש. אנונימיות מובטחת.

לרשותכם קו הסיוע: 04-7702648
שעות הפעילות: ראשון – חמישי 16:00-21:00